ផ្ទះលក់បន្ទាន់

 • House
  64 m2
  bedroom 6 បន្ទប់គេង
  bathroom 7 Baths
 • Sale
  $138,000
  Status: New
  ឆ្នាំសាងសង់: 0
 ព័ត៌មានលំអិត
ផ្ទះលក់ 4*16m=138,000$ សល់ខាងមុខ 5m គ្រោយ2m មានបន្ទប់គេង6 បន្ទប់ទឹក7 អាចបើកលក់ដូបាន ទីតាំងចូលតាមក្លោងទ្វាវត្តដំបូកខ្ពស់ផ្លូវ271ចំងាយ400m លេខម្ចាស់ផ្ទះ012 433 937
 General Amenities
 • Air ConditioningAir Conditioning
 • Cable TVCable TV
 • ComputerComputer
 • ParkingParking
 • Washing MachineWashing Machine
 • Wi-fiWi-fi

 Energy Efficiency:

Location Map
Featured Video
Review

 Summary

Overview
ផ្ទះលក់បន្ទាន់ Sale
$138,000
Address: dombok kkpus pagoda
ក្រុង: Phnom Penh
State/Province: KH
ប្រទេស: Cambodia
Zip Code: 12202

 ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ

N/A
012433937

 ប្រព័ន្ធគណនាបង់រំលោះ

  

 ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកលក់

7 X 9 = ?
Top