ដំណឹងលក់ដី

Gallery Image Gallery Image
 • Land
  2992 hector
  bedroom 0 បន្ទប់គេង
  bathroom 0 Baths
 • Sale
  $250,000
  Status: New
  ឆ្នាំសាងសង់: 0
 ព័ត៌មានលំអិត
-ដីទំហំ 32m x 93.5m 
(នៅលេីដីមានផ្ទះវីឡាកំពស់2ជាន់) 
ស្ថិតនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(ផ្លូវសាលាខេត្ត)
($250,000អាចចរចារបាន)
-ដីទំហំ20m x 70m នៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 
($65/អាចរចារបាន) ដីអាចសង់
សណ្ធាគា សាលារៀន និង បន្ទប់ជួល.....ល......​​​​​​។ 
Tel: 012 433 937 / 070 505 545
 General Amenities

 Energy Efficiency:

Location Map
Image Gallery
Review

 Summary

Overview
ដំណឹងលក់ដី Sale
$250,000
Address: 100
ក្រុង: kam pong chnang
State/Province: KH
ប្រទេស: Cambodia
Zip Code: 00

 ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ

N/A
012433937

 ប្រព័ន្ធគណនាបង់រំលោះ

  

 ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកលក់

6 X 9 = ?
Top