ផ្ទះលក់បន្ទាន់

 • House
  64.00 m2
  6 បន្ទប់គេង
  7 Baths
 • Sale
  $138000.00
  Status: New
  ឆ្នាំសាងសង់: 0
 Tags
 
 ព័ត៌មានលំអិត
ផ្ទះលក់ 4*16m=138,000$ សល់ខាងមុខ 5m គ្រោយ2m មានបន្ទប់គេង6 បន្ទប់ទឹក7 អាចបើកលក់ដូបាន ទីតាំងចូលតាមក្លោងទ្វាវត្តដំបូកខ្ពស់ផ្លូវ271ចំងាយ400m លេខម្ចាស់ផ្ទះ012 433 937
 General Amenities
 • Air Conditioning
 • Balcony
 • Cable TV
 • Computer
 • Dishwasher
 • Grill
 • Heater
 • Lift
 • Parking
 • Pool
 • Smoking
 • Washing Machine
 • Wi-fi
Location Map
Image Gallery
Featured Video

 Summary

Overview
Sale
$138000.00
Address: dombok kkpus pagoda
ក្រុង: Phnom Penh
State/Province: KH
ប្រទេស: Cambodia
Zip Code: 12202

 ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ

N/A
012433937

 ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកលក់